Tractocile®


Product: Tractocile
Stofnaam: atosiban
Indicatiegebied: obstetrie/verloskunde

Toepassing

Tractocile is een weeënremmer. De werkzame stof van Tractocile is het eiwit atosiban. Atosiban is een zogeheten oxytocine-antagonist: deze stof blokkeert de werking van het natuurlijke hormoon oxytocine, dat samentrekkingen van de baarmoeder veroorzaakt. Tractocile wordt toegepast om de frequentie en intensiteit van de baarmoedercontracties (weeën) te verminderen. Een vroegtijdige bevalling kan op die manier vertraagd worden.

Toedieningsvorm

Tractocile wordt gegeven via een infuus door de arts in het ziekenhuis.

Bijsluitertekst Tractocile Infuus

Bijsluitertekst Tractocile Injectie

Samenvatting van de Productkenmerken Tractocile Infuus (SmPC)

Samenvatting van de Productkenmerken Tractocile Injectie (SmPC)

soap2day