Nocdurna®


Product: Nocdurna
Stofnaam: Desmopressine
Indicatiegebied: nycturie (nachtplassen)
Toedieningsvorm: lyophilisaat voor oraal gebruik (smelttablet 25 mcg en 50 mcg)

De aanbevolen dosering (tenzij anders is voorgeschreven door uw arts) is:
Vrouwen: 25 microgram per dag, één uur vóór het slapengaan, toegediend onder de tong zonder water.
Mannen: 50 microgram per dag, één uur vóór het slapengaan, toegediend onder de tong zonder water.
 
Gebruik:
Nocdurna wordt gebruikt door het onder de tong te plaatsen. Het lost vrijwel meteen op, hoeft niet te worden doorgeslikt en kan zonder water worden ingenomen. De dokter zal aangeven hoe lang Nocdurna gebruikt moet worden en in welke dosering.
Nocdurna zorgt ervoor dat het lichaam ’s nachts extra vocht vasthoudt. Daarom moet zo min mogelijk gedronken worden vanaf minimaal 1 uur vóór tot 8 uur na inname van Nocdurna. Bij het optreden van zware hoofdpijn, misselijkheid of braken, moeten u altijd contact opnemen met uw arts.

Instructies bij het gebruik:
Verwijder de strip aan het uiteinde van de blisterverpakking volledig door langs de perforaties te scheuren. Start bij de hoek met het handsymbool. 

 
Verwijder één individuele blisterverpakking door langs de perforaties te scheuren.  
 Verwijder de folie van deze individuele blisterverpakking vanaf de hoek met de gedrukte pijl en trek de folie open in de richting die de pijl aangeeft. Duw de smelttablet niet door de folie.  
Neem de smelttablet voorzichtig uit zijn individuele blisterverpakking. Plaats de smelttablet onder de tong en laat het oplossen. Kauw niet op de smelttablet en slik de smelttablet niet in.
 Als een smelttablet in meer dan twee stukken breekt terwijl je die uit zijn individuele blisterverpakking neemt, neem de gebroken stukjes dan niet in. Neem in plaats daarvan een andere smelttablet in.  

Toepassing:
Nocdurna is een geneesmiddel voor de behandeling van nycturie (nachtplassen) – het ’s nachts vaak moeten opstaan om te plassen – waarbij de oorzaak nachtelijke polyurie is; overmatige productie van urine tijdens de nacht. Nocdurna is uitsluitend verkrijgbaar via de apotheek op doktersrecept. Nocdurna bevat desmopressine, wat de urineproductie vermindert. Dit middel wordt bij volwassenen gebruikt voor de behandeling van nycturie (nachtplassen).

Websites:

www.nocdurna.nl

Bijsluitertekst en SPC:
Bijsluitertekst Nocdurna
Samenvatting van de Productkenmerken Nocdurna (SmPC)


123movies