Ondersteuning patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties zijn onafhankelijke organisaties die patiënten ondersteunen met advies en informatie over hun ziektebeelden en de behandelmethoden. Zij leveren hierdoor een belangrijke meerwaarde voor de patiënt. Om de informatie zo goed mogelijk te verankeren en zichtbaar te maken werken patiëntenorganisaties samen met artsen, apothekers en ontwikkelaars van geneesmiddelen.  Door deze samenwerking kan Ferring informatie ter beschikking stellen en behandelmethoden verbeteren of ontwikkelen die beter aansluiten bij de behoefte van de patiënt.

Ferring ondersteunt een aantal projecten van patiëntenorganisaties maar hecht er veel waarde aan een onafhankelijke relatie te onderhouden en te handelen volgens de richtlijnen van de Gedragscode Geneesmiddelenreclame. Via het Transparantieregister Zorg  http://www.transparantieregister.nl/  zijn de  gegevens van onze sponsoractiviteiten zichtbaar.

manganelo