Missie en Visie: Ferring for Life

Het is onze missie succesvolle, betrouwbare, innovatieve producten te ontdekken, te ontwikkelen en op de markt te brengen. Producten die een wezenlijk verschil maken in de kwaliteit van leven van mensen in iedere levensfase; van het prille begin tot op hoge leeftijd.

Samenwerking
Al onze activiteien zijn gericht op verbetering van de zorg voor de patiënt én een betere zorg voor de samenleving. Een goede samenwerking met alle partners die dit zelfde doel nastreven, geldt hierbij als een belangrijke voorwaarde voor succes.

Duurzame relaties
We hechten veel waarde aan onze relaties met artsen, verpleegkundigen, apothekers, ziekenhuizen, zorgverzekeraars, patiëntenverenigingen, overheid en andere stakeholders. De samenwerking met onze relaties is ontstaan en gegroeid op basis van wederzijds vertrouwen en betrokkenheid. Hierdoor zijn we bekend met elkaars behoeftes en uitdagingen. De zorgkosten stijgen, de druk op de prijzen van geneesmiddelen en zorgbudgetten neemt toe.

Gemeenschappelijk belang
Door een gedeelde inzet van kennis, ervaringen en middelen bundelen we de krachten voor het gemeenschappelijk belang: de zorg voor de patiënt en de samenleving.

Betrouwbaar, deskundig en professioneel
In deze samenwerking met al onze stakeholders willen wij een betrouwbare, deskundige en professionele partner zijn.

'People come first'

‘Bij Ferring gaat het allereerst om de mensen en niet om de kwartaalcijfers’, dit inzicht van Frederik Paulsen,de oprichter van Ferring, vormt nog altijd ons leidende principe’ 

manganelo