Minrin® Melt


Product: Minrin Melt
Stofnaam: Desmopressine
Indicatiegebied: Bedplassen

Toepassingsgebied

Bedplassen

Bedplassen is een veel voorkomend probleem. In Nederland plast 10 procent van de zesjarigen nog regelmatig in bed. Van ‘bedplassen’ is sprake wanneer een kind van 5 jaar in de afgelopen drie maanden ten minste tweemaal per week ’s nachts in bed heeft geplast of als een kind van 7 jaar of ouder (of volwassene) ten minste eenmaal per maand in bed plast zonder andere lichamelijke ziekte of andere symptomen. Tot de leeftijd van 7 jaar komt het vaker voor bij jongens dan bij meisjes; na die leeftijd komt het even vaak voor.Minrin Melt kan worden toegepast bij de behandeling van bedplassen.

Alhoewel dit minder bekend is, komt bedplassen ook bij volwassenen nog voor. Uit onderzoek blijkt dat ongeveer 2 procent van de volwassenen in bed blijft plassen. Als bedplassers wakker zijn, hebben ze nergens last van. Dit in tegenstelling tot incontinentiepatiënten die zowel overdag als ‘s nachts geen controle hebben over de blaas. Bij bedplassen is er veelal sprake van een combinatie van factoren; een hoge urineproductie in de nacht en een blaas die deze hoeveelheid urine niet kan opslaan. Als het kind dan niet wakker wordt in reactie op een volle blaas dan ontstaat er bedplassen.


Toedieningsvorm

Minrin Melt
Minrin injectie
Minrin neusspray en neusdruppels
Minrin tablet

Bijsluitertekst Minrin Melt
Bijsluitertekst Minrin Injectie
Bijsluitertekst Minrin Neusspray
Bijsluitertekst Minrin Neusdruppels
Bijsluitertekst Minrin Tablet

Samenvatting van de Productkenmerken Minrin Melt (SmPC)
Samenvatting van de Productkenmerken Minrin Injectie (SmPC)
Samenvatting van de Productkenmerken Minrin Neusspray (SmPC)
Samenvatting van de Productkenmerken Minrin Neusdruppels (SmPC)
Samenvatting van de Productkenmerken Minrin Tablet (SmPC)

soap2day