Transparantie

Sinds 2013 maakt het Transparantieregister Zorg in Nederland de financiële banden tussen geneesmiddelenfabrikanten en beroepsbeoefenaren, instellingen of samenwerkingsverbanden openbaar, zoals donaties, dienstverlening, deelname aan wetenschappelijke bijeenkomsten etc. Deze financiële banden worden gepubliceerd op het transparantieregister.

Om de kosten van onderzoek en ontwikkeling tevens zo transparant mogelijk te maken heeft de EFPIA vanaf januari 2016 alle geneesmiddelenfabrikanten in Europa, waaronder Ferring, verplicht deze bedragen te publiceren op hun website (klik hier voor deze ‘Disclosure code’ van EFPIA).

De R&D-kosten bestaan uit uitgaven aan niet-klinische studies en klinische studies, inclusief alle gerelateerde kosten. Deze kosten worden op geaggregeerde basis door elk lidbedrijf in elke verslagperiode openbaar gemaakt. De openbaarmakingen worden gedaan op jaarbasis en elke verslagperiode heeft betrekking op een volledig kalenderjaar (de ‘verslagperiode’). De eerste verslagperiode is het kalenderjaar 2015.

Onder openbaarmaking van Onderzoek en Ontwikkeling vallen de volgende uitgaven:
Betalingen aan Nederlandse zorggerelateerde samenwerkingsverbanden van beroepsbeoefenaren zoals ziekenhuizen voor:
  1. klinisch onderzoek fase 1-3, waaronder WMO-plichtig onderzoek;
  2. onafhankelijk uitgevoerd medisch onderzoek waar Ferring B.V. ondersteuning aan biedt;
  3. niet-WMO plichtig onderzoek

In 2016 was het totaalbedrag € 1.110.477