Samenwerken

Guido Koster, Director External Affairs
Wij ontwikkelen geneesmiddelen en maken daarmee deel uit van de zorg. Het beheersen van de zorgkosten, zodat kwalitatief goede zorg toegankelijk en betaalbaar blijft voor iedereen, is de uitdaging voor de toekomst.

Zorgtraject
Geneesmiddelen zijn onderdeel van het totale zorgtraject rond een patient. De effectiviteit van een geneesmiddel wordt dan ook bepaald door de kwaliteit van het volledige zorgtraject.

Juiste medicatie
Duurzame kostenbeheersing, waarbij er voldoende ruimte blijft voor innovatie, kunnen we bereiken door ervoor te zorgen dat patiënten de juiste medicatie krijgen en deze op de juiste wijze gebruiken. Dit betekent in de praktijk minder kosten door sneller herstel, minder ziekenhuisbezoek en minder medicatie.

Samenwerken
Goede, voor iedereen toegankelijke zorg, is een gedeelde uitdaging en verantwoordelijkheid. Wij zijn dan ook op zoek naar partijen en vernieuwende ideeën om de patiëntenzorg, inclusief het gebruik van medicatie, te verbeteren. Wanneer alle belanghebbenden binnen een zorgtraject hierin samenwerken is de kans op duurzaam succes het grootst.

Contact?
Heeft u, na het lezen van bovenstaande, het gevoel dat er raakvlakken zijn waar we verder met elkaar over kunnen praten?

Dan nodigen wij u van harte uit contact met ons op te nemen.

manganelo