Octostim®


Product: Octostim
Stofnaam: desmopressine; DDAVP
Indicatie: Stollingsstoornissen

Toepassing

Het geneesmiddel Octostim bevat de werkzame stof desmopressine. Desmopressine kan de concentratie van stollingsfactor VIII in het bloed verhogen waardoor de stolling tijdelijk wordt genormaliseerd. Octostim wordt gebruikt om bloedingen bij patiënten met stollingsstoornissen (zoals lichte vormen van hemofilie A of de ziekte Von Willebrand type I) te voorkómen en te behandelen; bijvoorbeeld rondom een chirurgische ingreep.

Toedieningsvorm

Octostim is verkrijgbaar als neusspray en als oplossing voor injectie.

Bijsluiterteskt Octostim neusspray
Bijsluitertekst Octostim injectie

Samenvatting van de Productkenmerken Octostim neusspray (SPC)
Samenvatting van de Productkenmerken Octostim injectie (SPC)

soap2day