Lutinus®


Product: Lutinus
Stofnaam: progesteron
Indicatiegebied: verminderde vruchtbaarheid

Toepassing

Bij een IVF- of ICSI- behandeling worden middelen gebruikt die de eigen hormoonproductie van de vrouw tijdelijk stilleggen. Zo wordt ook de lichaamseigen productie van progesteron onderdrukt. Omdat progesteron nodig is om de binnenkant van de baarmoeder voor te bereiden op de innesteling van het embryo moet na de eicelpunctie begonnen worden met een behandeling met progesteron.

Toediening

Lutinus bevat progesteron in een tablet dat met een applicator door de patiënt zelf in de vagina kan worden ingebracht totdat het lichaam zelf weer de productie van hormonen met progesteronactiviteit overneemt .

Bijsluitertekst Lutinus

Samenvatting van de Productkenmerken (SmPC)

soap2day