Therapietrouw is teamwork

  Ferring presenteert in samenwerking met verschillende experts het boek; Therapietrouw is teamwork; Samen op zoek naar de optimale groeihormoonbehandeling. Een gids voor zorgverlener en patiënt.

  Communicatie
  Harm Geers, apotheker en een van de auteurs is enthousiast over het boek. ‘Door de combinatie van algemene informatie, wetenschap, patiëntverhalen en casussen, krijg je een goed beeld van de stand van zaken op het gebied van therapietrouw. Voor zorgverleners interessant maar ook zeker voor mensen die het lastig vinden zich aan de therapie te houden. Zorgverleners zouden daarom meer met elkaar moeten communiceren over problemen rondom therapietrouw. Het is belangrijk dat de patiënt van verschillende kanten begrip en steun krijgt tijdens zijn of haar behandeling.’

  Groeihormoon
  Het boek is bestemd voor zorgverleners die betrokken zijn bij de behandeling met groeihormonen van kinderen of volwassen, maar ook voor gebruikers van een groeihormoon of voor ouders van een kind dat groeihormoon gebruikt, is deze bundel van algemene informatie en persoonlijke ervaringsverhalen aan te raden. De inhoud gaat niet alleen in op het hoe en waarom van therapieontrouw maar biedt behandelaars en patiënten oplossingen en praktische handvatten, met extra aandacht voor prikweerstand.

  Aanvragen
  Gebruikers van groeihormoon kunnen via hun arts het boek aanvragen. Behandelend artsen die geregistreerd zijn op deze website kunnen zich richten tot de accountmanager. Behandelend artsen die nog niet geregistreerd zijn op Ferring.nl kunnen zich hier registreren of het boek aanvragen via de contactpagina.