Positieve reacties tijdens GGG congres

Op 3 april heeft ZonMW een congres georganiseerd ter bevordering van goed geneesmiddel gebruik in Nederland (GGG congres).
In bijgevoegde video kunt u meekijken naar goede initiatieven op het gebied van therapietrouwbevordering en de nodige ervaringen uit de praktijk.

De toehoorders waren onder andere onder de indruk en enthousiast over het motivatieprogramma van Ferring voor de behandeling van kinderen met groeihormoon.
De kinderen moeten iedere dag geïnjecteerd worden met groeihormoon en dit leidt regelmatig tot prikweerstand en het overslaan van de toediening waardoor het behandelresultaat vermindert.
Hier kunnen allerlei oorzaken aan ten grondslag liggen. Prikangst komt het meest frequent voor, maar kinderen kunnen ook kampen met acceptatie problemen of er kan sprake zijn van een onjuiste interactie tussen ouder en kind.
Het programma van Ferring omvat praktische pedagogische en psychologische ondersteuning en hulpmiddelen om de ouders en het kind te helpen bij het voorkomen en wegnemen van prikweerstanden. Dit wordt zeer gewaardeerd door de zorgverleners en de gebruikers met een groeistoornis.

In onderstaande video kunt u horen wat Roeland Westra, de initiatiefnemer, van het programma namens Ferring hierover te zeggen heeft.

Congres therapietrouw - Roeland Westra
CongresTherapietrouw
CongresTherapietrouw
Tijdens het ZonMw-congres over goed gebruik van geneesmiddelen, op donderdag 3 april in de Utrechtse Jaarbeurs, ging één van de deelsessies over het onderwerp therapietrouw. Waarom zijn patiënten niet altijd trouw aan hun behandeling? Kunnen we samenwerken in de zorg om dit te verbeteren? Hoe kunnen we leren van succesvolle initiatieven? Sprekers van het Longfonds, de Long Alliantie Nederland, farmabedrijf Ferring en de stuurgroep Therapietrouw blikken terug.

Tagged With: CongresTherapietrouw