Wetenschap en ethiek als basis

  Henri Veerman,  Medical & Regulatory Director
  ‘Voor het ontwikkelen van geneesmiddelen zijn wij afhankelijk van de informatie van medisch specialisten. Zij weten welke behandeling hun patiënt nodig heeft en welke geneesmiddelen daarbij nodig zijn. Hoe beter zij deze informatie met ons delen, hoe gerichter wij hen kunnen adviseren. Pas toen ik al langer bij Ferring werkte, merkte ik dat deze vorm van partnerschap niet vanzelfsprekend is. Toch is het bij Ferring een bewuste keuze om naast de medisch specialist te staan. We weten wat artsen nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen. Wij kennen de omstandigheden waaronder zij hun werk moeten uitvoeren, we kennen de wetenschap die de basis vormt van onze geneesmiddelen.

  Ontwikkeling
  Een mooi voorbeeld van samenwerking is de ontwikkeling van de Lutrepulse Set voor vrouwen bij wie de menstruatiecyclus ernstig is verstoord waardoor ze niet via de natuurlijke weg zwanger kunnen raken. Ondanks dat het hier maar een kleine groep betreft, heeft Ferring dit pulssysteem, in samenwerking met gynaecologen, toch doorontwikkeld en verder verbeterd. Ferring vindt het namelijk belangrijk dat ook deze specifieke groep vrouwen de kans krijgt zwanger te raken.

  Patent
  Hoe langer ik bij Ferring werk, hoe scherper ik deze betrokkenheid ook zie. Als het patent van een geneesmiddel verloopt, staken firma’s in de regel de investeringen in het product. Er zijn namelijk zakelijke argumenten genoeg om dat te doen. Geneesmiddelen met verlopen patenten zijn zeer concurrentiegevoelig. Andere firma’s mogen deze geneesmiddelen produceren en kunnen het tegen een veel lager bedrag aanbieden. Wij staken deze investeringen echter niet. Ons geneesmiddel tegen bedplassen, Minrin®, is uit patent. Toch is het onderzoek doorgegaan en ontvangen de huisarts en uroloog nog steeds aanvullende informatie over dit geneesmiddel. Wij vinden het belangrijk dat onze geneesmiddelen op de juiste manier worden ingezet en gebruikt. Daar hoort actuele informatie bij, of het nu uit patent is of niet.

  Wetenschap
  De wetenschappelijke basis van ons werk en het belang van patiënten staan dan ook terecht voorop. Onderzoek leidt pas tot geneesmiddelen die er toe doen, als de resultaten valide zijn en de conclusies recht doen aan de uitkomsten van dat onderzoek. Pas dan kun je dokters en patiënten beloftes doen die gebaseerd zijn op wetenschap. De oprichter Frederik Paulsen, die ik in Zweden ontmoette tijdens een werkbezoek, vertelde me dat je als farmaceutisch bedrijf alleen patiënten en dokters kunt dienen wanneer je elke dag je beloftes aan de markt waarmaakt. Deze ethische grondhouding heeft Ferring gemaakt tot de organisatie die het vandaag de dag is.’