Wederzijdse interesse

Bart van der Heijden, account manager gastroenterologie
‘Als ik een afspraak heb met een specialist, heb ik mij verdiept in de materie. Ik ben de accountmanager van de inhoud, niet van het mooie verhaal. Waarin is ons geneesmiddel onderscheidend van de andere geneesmiddelen in dezelfde klasse? Het antwoord op die vraag moet ik kunnen onderbouwen met wetenschappelijke gegevens en publicaties. Soms zijn het slechts nuanceverschillen, maar die kunnen in een behandeling wel het verschil maken.

Informeren
Veel geneesmiddelen hebben een afwijkend afgifteprofiel. De keuze voor een goedkopere variant kan gevolgen hebben voor de behandeling van de patiënt. Het is daarom belangrijk dat ik goed op de hoogte ben van alle producten die op de markt verschijnen om op die manier de maag-, darm- en leverarts goed te kunnen informeren.

Band
Mijn werkkring bestaat voornamelijk uit mdl-artsen. Ook in zakelijk verband kun je vriendschappelijk met elkaar omgaan. Dat is de basis voor inhoudelijke verdieping. Er is wederzijdse interesse, je hebt aan een half woord genoeg. Ooit kwam ik zelfs bij een arts die prompt zijn lunchpauze verzette om bij te praten. Anekdotes, ervaringen, inzichten, we hadden heel wat te bespreken. Zo’n gesprek loopt wel eens uit, dat is logisch. We kennen elkaar al jaren, dat schept een band.

Relaties
Bij het reclamebureau waar ik vroeger werkte, kreeg ik wel eens te horen dat ik niet commercieel genoeg was. Misschien omdat ik klanten eerst goed wilde leren kennen. Ook nu weer wil ik onze relaties goed leren kennen. Wie schrijft ons product voor? Of waarom kiest hij of zij juist niet voor ons product? Tegen welke issues loopt de arts aan tijdens de behandeling? Hoe meer ik weet, des te beter kan ik de arts ondersteunen.

Sociale omgeving
Vaak informeren artsen zelf al naar nieuwe ontwikkelingen. Niet alleen op het gebied van medisch inhoudelijke informatie maar ook vragen op sociaal-emotioneel vlak komen steeds meer aan de orde. De pijn en de vermoeidheid die horen bij een chronische ziekte, leggen druk op de sociale omgeving van patiënten. Artsen worden daarmee geconfronteerd. Zij hebben handvatten nodig om bewuste en weloverwogen keuzes te kunnen maken voor hun patiënten en deze te kunnen verantwoorden naar de zorgverzekeraars. Om deze reden organiseren we nascholingen voor specialisten en verpleegkundigen. In overleg met de specialist wordt de inhoud bepaald.

Scherp
Op verzoek van de specialist, ondersteunen wij voorlichtingsbijeenkomsten voor patiënten. Deze bijeenkomsten bezoek ik zelf ook. Ik wil weten wat er leeft onder patiënten. Mensen luisteren aandachtig, ze stellen vragen, ze willen alles weten. De betrokkenheid van patiënten houdt mij scherp.’